De overeenkomsten tussen succesvolle topsporters en succesvolle organisaties

Als we naar succesvolle organisaties of succesvolle topsporters kijken hebben zij een tweetal overeenkomsten.

  •   Hebben een duidelijk doel voor ogen
  •    Gebruiken constant en gevalideerde performance management

Prestatiebeheer begint door doelen te stellen en vervolgens de prestaties van de werknemers te reviewen tegen deze doelen. Traditioneel werd en word er in veel organisaties de prestatie slechts een of twee keer per jaar veelal ongevalideerd gereviewed met alle gevolgen van dien.  Meestal gebruikt makend van een uniform formulier (one size fits all), dat in veel gevallen niet aansluit bij het dagelijkse werk van de medewerker of manager.

 

Vreemd?

Dit ondanks een markt die volop in beweging is en waar we dagelijks moeten aanpassen om onze voorsprong in de markt te behouden. We moeten ‘agile’ zijn is een van de mode woorden. Is het dan niet vreemd dat we nu nog steeds een methodiek hanteren uit de jaren 60 van vorige eeuw? Een tijd zonder internet, computers, mobiele telefoon en mensen minimaal 25 jaar voor hun baas werkten…

 

Welkom in 2018

In de huidige snel veranderende omgeving is gevalideerd realtime prestatiebeheer een absolute must.  Gevalideerd realtime prestatietiebeheer richt zich op continue coaching en ontwikkeling van medewerkers en geeft voortdurend of regelmatig gevalideerde feedback over hun prestaties.

Continue feedback is feedback die door hun omgeving aan medewerkers wordt gegeven op regelmatige wijze in plaats van te wachten tot het einde van het jaar. Deze vorm van feedback zorgt ervoor zorgen dat medewerkers gewaardeerd worden en betrokken zijn en blijven voor uw organisatie. Maar ook talenten van medewerkers beter worden gespot en benut.  Een mooie bijkomstigheid gezien de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

 

Voordelen van continue gevalideerde 360+ feedback:

Een van de belangrijkste klachten in een jaarlijkse prestatiebeoordeling is dat de managers alleen de laatste maanden van de prestaties van de werknemers onthouden. Het geven van feedback op een regelmatige of continue manier zal dit voorkomen. Managers ervaren de gepreksperiode als erg druk waardoor ze vinden dat ze te vaak onvoldoende tijd hebben voor hun medewerkers.

 

Daarnaast werken de professionals steeds meer op afstand en wordt er zelfsturing van de medewerkers verwacht, hierdoor heeft de manager/ coach maar een zeer beperkt beeld van de performance en talenten van zijn/haar medewerker. Gavalideerde Real time 360+ inzichten geven zowel medewerker zelf als ook coach/ manager de tools in handen voor effectieve (zelf) ontwikkeling

 

Geen verrassingselementen:

Soms denken medewerkers dat ze uitstekend presteren en zien de noodzaak om te ontwikkelen onvoldoende in. Maar tijdens prestatiebeoordelingen, als er prestatieproblemen worden opgemerkt, komt het als een verrassing of schok voor hen. Bij voortdurende feedback kan het verrassingselement worden geëlimineerd, omdat medewerkers tijdens het jaar feedback krijgen van meerdere respondenten groepen

 

Goede Motivator:

In een continue feedback herkennen en erkennen managers onmiddellijk goede prestaties door werknemers en kunnen  pro-actief schakelen om hun medewerkers te faciliteren. Vele onderzoeken tonen aan dat dit de medewerkers motiveert, verzuim voorkomt en loyaliteit vergroot en bijdrage van de medewerker vergroot.

 

Manager bias kan worden geëlimineerd:

Een systeem van continue gavalideerde 360+ feedback kan niet alleen voor managers, maar ook andere relevante mensen open zijn. Zo kan een manager van een andere manager, een collega, een klant of een HR manager rechten krijgen om feedback te geven. Een dergelijk systeem elimineert vooroordelen, aangezien de standpunten van alle betrokkenen worden verkregen.

Wanneer gevalideerde feedback continu wordt gegeven zijn evaluatiebijeenkomsten veel makkelijker en kosten minder tijd en zijn minder spannend voor de medewerkers  aangezien werknemers al in de loop van het jaar over hun prestaties kunnen communiceren en nadenken.

 

Is gevalideerde 360+ feedback praktisch altijd praktisch mogelijk?

Nou, de vraag bovenop ieders gedachte zal zijn of continue feedback praktisch mogelijk is. Wanneer zelfs een keer per jaar of tweemaal per jaar, tijdrovend en moeilijk om na te komen zijn in de ogen van de managers.  Zouden managers tijd hebben om de medewerkers op een continue manier te reviewen?

 

Eigenlijk is het makkelijker als men denkt om realtime 360+ feedback te geven. Uit de praktijk blijkt dat wanneer managers en medewerkers op de hoogte zijn van de voortdurende feedback ze bereid zijn om het te proberen. Ook als een eenvoudige en makkelijk te gebruiken software zoals www.Qme12.com wordt aangeboden om de feedback in een eenvoudig format op te nemen, zou het de managers in staat stellen dit gemakkelijk te doen. Daarnaast is de medewerker zelf  (mede) verantwoordelijk voor zijn haar ontwikkeling aangezien hij ook van andere respondenten groepen gevalideerd inzicht krijgt in eigen performance. Dit vergroot de betrokkenheid, performance en groei van de medewerker en bespaart tijd en vergroot de effectiviteit van de managerReal time 360 feedback helpt je als (HR) manager inzicht te krijgen hoe je je team echt beter kunt maken en medewerkers en klant- happiness realtime in kaart te brengen.