Doe ik 't wel goet?

Twijfel je soms over je eigen functioneren? Vraag jij je regelmatig af: doe ik het wel goed? Heb je het gevoel dat je wel wat bij zou willen leren, maar weet je niet precies wat? In dit soort gevallen is het goed  om feedback te vragen. Maar ook als je zelf denkt dat het goed gaat is het fijn om van anderen een bevestiging te krijgen of nieuwe inzichten te krijgen om je eigen blinde vlekken/ talenten te ontdekken.

Waarom is feedback belangrijk?

Een mens is een sociaal wezen en heeft daarom behoefte aan reacties en feedback van anderen.

In je werk is het niet altijd zo vanzelfsprekend dat je regelmatig feedback ontvangt op je handelen en functioneren. Heb je daar wel behoefte aan, dan kun je daarom vragen. Dan weet je wat je goed doet en op welke terreinen je dingen kunt verbeteren.. Door feedback te vragen, houd je zelf de controle en kun je eventuele problemen oplossen voordat ze te groot worden.

Of misschien ben je wel toe aan een nieuwe uitdaging. Door feedback te vragen kun je een beter beeld krijgen van de dingen waar je goed en nog niet zo goed in bent, te verbeteren.

Manieren om feedback te vragen

·         Natuurlijk hoef je niet te wachten tot het jaarlijkse formele gesprek om vragen over je functioneren te bespreken. Op elk moment kun je je leidinggevende vragen om een gesprek over hoe je functioneert. Daar is hij of zij leidinggevende voor. Vraag om een gesprek onder vier ogen op een rustig moment. Je leidinggevende zal blij zijn met je initiatief en de wil om te leren.

·         Niet altijd is de leidinggevende de enige of aangewezen persoon om feedback aan te vragen. Ook collega’s en klanten kunnen goede feedbackverschaffers zijn. Zij maken jou meer uren per dag mee dan je leidinggevende, en kennen de problemen van alledag even goed als jij. Je kunt hen vragen hoe zij met bepaalde vraagstukken omgaan of vragen wat ze van jouw manier van werken vinden. Zij zullen je vraag om tips of advies zeker kunnen waarderen.

Aandachtspunten bij het vragen van feedback

·         Geef duidelijk aan wat het doel is van je feedbackvraag en geef aan op welke elementen je graag feedback wenst. Tip: geef al vooraf aan dat je achteraf om feedback vraagt. Hierdoor gaat je feedbackgever nog beter opletten op de door jouw gedefinieerde punten. Bijv:: Als ik voorzitter ben in een overleg heb ik het gevoel dat ik soms te snel discussies afkap, zou je me na afloop van dit overleg hier feedback over willen geven?

·         Bepaal van wie je feedback wilt krijgen.

·         Kies een geschikt moment voor je vraag (dus niet op een moment van grote drukte).

·         Wees bereid om de feedback ook echt te horen. Moeilijker dan feedback vragen is misschien nog wel de feedback ontvangen. Wees bereid om goed te luisteren en de feedback serieus te nemen. Krijg je iets te horen dat je helemaal niet herkent, vraag dan net zo lang door tot je het begrijpt. De grootste kunst daarbij is de feedback niet te interpreteren als negatieve kritiek.

·         Besef dat de feedback die je krijgt betrekking heeft op jouw gedrag in een specifieke situatie. Het gaat niet om wie je bent. Er is dus geen GOED of FOUT

·         Evalueer en analyseer de feedback eens  met behulp www.Qme12.com en probeer er van te leren

 

 

Met dank aan carrière tijger