Het is weer zover....

Functionerings- cq beoordelingsgesprekken het jaarlijkse ritueel. Een initiatief dat jaren geleden werd geïmplementeerd als onderdeel van de HR cyclus. Met als doel om mensen op een vast moment in het jaar een terugkoppeling te geven over zijn/haar ontwikkeling en te toetsen of ze maandelijks een extra beloning verdienen. Maar we zien vaak in de praktijk dat:

 

  •  Managers onvoldoende tijd nemen en hebben om gesprekken te voeren
  •  Ze onvoldoende inzicht hebben in het functioneren van hun medewerkers (mede door nieuwe vormen van werken zoals thuiswerk en zelfsturende teams)
  • De gesprekken als nuttig ervaren maar balen van de bijbehorende papierwinkel.

 

Voor medewerkers geldt dat:

  •  Ze hoge verwachtingen hebben van het gesprek maar vaak teleurgesteld zijn na afloop. Waardoor het in plaats van een motivatie instrument een demotivatie instrument wordt
  •  Medewerkers, door de lage gespreksfrequentie, de gesprekken vaak als geladen ervaren. En door het ontbreken van tussentijdse feedback er discussies ontstaan over toegekende scores en bijbehorende genoemde voorbeelden of de toelichting van de manager
  • Ze de hoop op verbetering hebben opgegeven omdat  eerder gemaakte toezeggingen nog steeds niet zijn ingevuld. En ze al jaren dezelfde feedback krijgen en er geen groei mogelijk is omdat ze in de top van hun salarisschaal zitten.

 

Tijd om te veranderen!
De omgeving vereist flexibiliteit. Organisaties moeten agile zijn om te kunnen overleven. Waarom houden we dan vast aan een systeem dat in de jaren 60 van vorige eeuw bedacht is?

 

De huidige medewerker heeft genoeg van een traditionele aansturing. De generatie van nu heeft andere drijfveren dan zijn/haar traditionele manager en neemt geen genoegen meer met een jaarlijks ontwikkel- en beoordelingsgesprek. Mede door de komst van sociale media is instant feedback een vanzelfsprekendheid geworden. Mensen zijn gek op feedback en willen constant inzicht in hun eigen ontwikkeling.

 

 

Door mensen purpose based rollen en de benodigde autonomie te geven, stimuleert dit (werk) ondernemerschap, betrokkenheid  en kunnen werknemers zichzelf  constant ontwikkelen. Waardoor  ze in staat zijn producten en diensten sneller te innoveren en te positioneren in de markt.


Als je erop vertrouwt dat medewerkers het beste uit zichzelf willen halen, wordt dit beloond met groei! Zeker als je deze groei geobjectiveerd inzichtelijk maakt.

Reactie schrijven

Commentaren: 0